T: +386 (0)1 422 88 77, G: +386 (0)41 710 954, F: +386 (0)1 256 49 25, E: info@replika.si, www.replika.si

RAČUNOVODSKI SERVIS - RAČUNOVODSTVO - RAČUNOVODSKE STORITVE - DAVČNO SVETOVANJE - RAČUNOVODJA - LJUBLJANA

računovodstvo za tujce Accounting and bookkeeping Buchhaltung und bilanzierung БУХГАЛТЕРСКИЕ Računovodstvo RAČUNOVODSTVENE USLUGE Сметководствени услуги SERVIZI DI CONTABILITÀ Accounting services

E-računovodstvo

Edina stalnica je sprememba.

Kaj je brezpapirno elektronsko računovodstvo?

Želite spremljati računovodstvo svojega podjetja 24 ur na dan, vse dni v tednu in se znebiti papirnega poslovanja v največji možni meri? Želite dostopati do svojih dokumentov in pregledovati poslovanje 24 ur na dan?
Zmanjšajte si stroške računovodstva in izboljšajte preglednost poslovanja - uporabite aplikacijo Replika Remote, ki omogoča e-računovodstvo.

Preberite več o elektronskem računovodstvu.

Strokovni e-nasvet

Računovodski servis Replika vam preko spletne strani zagotavlja tudi elektronsko svetovanje s področij: računovodstvo, davki in finance. Vaše vprašanje enostavno vnesite v spletni obrazec in počakajte na naš odgovor, ki Vam ga pošljemo na elektronski naslov. Za hiter, strokoven in učinkovit nasvet pišite na >>>

Pravna ureditev področja e-računov

Pravna podlaga

Zakonska podlaga za izmenjavo pravno veljavnih e-dokumentov je dana v Zakonu o elektronskem podpisu in elektronskem poslovanju (ZEPEP), Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2), Zakonu o DDV (ZDDV-1), Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in podpisovanje in v Slovenskih računovodskih standardih (standard 21).

V skladu z navedeno zakonodajo je za pravno veljavnost dokumenta potrebno digitalno podpisovanje dokumentov, seveda s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Za pridobitev le tega je predhodno potrebno izvesti vse postopke, ki jih predpisuje zakonodaja in notranji akti podjetja.

Davčne obveznosti

V skladu z ZDDV-1 se račun lahko izda v elektronski obliki, če s tem soglaša kupec oziroma naročnik in če je zajamčena pristnost izvora in celovitost vsebine. Račun se lahko izda v elektronski obliki, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • zagotovljena mora biti avtentičnost izvirnika računa, tako da prejemnik računa lahko ugotovi, da je tak račun resnično poslal izdajatelj računa;
 • iz elektronskega sporočila morata biti razvidna čas in kraj odpošiljanja in prejema računa;
 • zagotovljena mora biti integriteta računa, tako da uporabljena tehnologija in postopki v zadostni meri onemogočajo spremembo podatkov na računu.


Hramba e-računov

Za račune je predpisana doba hrambe deset let oziroma dvajset let za račune, ki se nanašajo na nepremičnine. ZDDV-1 dovoljuje, da se račune hrani v elektronski obliki, vendar mora biti davčnemu organu zagotovljen dostop do tako shranjenih podatkov, prav tako morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

 • podatki, vsebovani v elektronskem dokumentu ali zapisu, so dosegljivi in primerni za poznejšo uporabo,
 • podatki so shranjeni v obliki, v kateri so bili oblikovani, poslani ali prejeti,
 • iz shranjenega elektronskega sporočila je mogoče ugotoviti, od kod izvira, komu je bilo poslano ter čas in kraj njegovega pošiljanja ali prejema, in
 • uporabljena tehnologija in postopki v zadostni meri onemogočajo spremembo ali izbris podatkov, oziroma obstaja zanesljivo jamstvo glede nespremenljivosti podatkov oziroma sporočil.

V celotnem obdobju hrambe mora biti zagotovljena pristnost izvora in celovitost vsebine hranjenih računov, kakor tudi njihova čitljivost.

Dodatne informacije o E-računih: Halcom d.d. - Pogled v prihodnost

Accounting video

video predstavitev

» Promo video teaser

Odličnost skupine Replika
Skupino Replika odlikujejo strokovni kadri, znanje, visoka kakovost dela in velika odzivnost.

Računovodstvo

Poslovni klub Replika

SKIS
Horizon 2020 tools

računovodja odgovarja
o računovodstvu

Če želite nasvet, finančno svetovanje, imate vprašanje,
komentar itd., nam pišite na računovodja računovodstva Replika.

Računovodske informacije

 • DDV zavezanec

  Dober računovodski servis skrbi za pravilno obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost (DDV) za Vaše podjetje.

 • Računovodski izkazi

  Priprava računovodskih izkazov podjetja ni samo zakonska obveznost podjetja. Računovodstvo Replika Vam pojasni, kako lahko te izkaze uporabite za izboljšanje lastnega poslovanja ali za preverjanje poslovnega partnerja.

 • Regres in letni dopust

  V računovodskem servisu Replika poznamo odgovore na vprašanja povezana s obveznostmi delodajalca glede regresa in letnega dopusta.

 • (Ne)priznani odhodki

  Pravilno vodenje računovodstva in poslovnih knjig zagotavljajo le kakovostno opravljene računovodske storitve z davčnim svetovanjem.

 • 13. plača in božičnica

  V računovodskem servisu Replika Vas usmerjamo in Vam svetujemo pri izplačilih 13. plače in božičnice.

 • Tristranski posli

  Ne veste kako bi obračunali DDV pri tristranskih poslih? V računovodskem servisu Replika Vam lahko svetujemo kako.

 • Najpogostejša opravila v računovodstvu za podjetja (MSP)

  Družbi za računovodstvo in knjigovodstvo Replika lahko zaupate, da bo za Vaše podjetje (MSP) popolno, strokovno in ažurno opravila vsa najpogostejša računovodska opravila.

 • Pretok denarja v gospodinjstvo

  V računovodstvu Replika svetujemo pri možnostih pretoka denarja iz podjetja v gospodinjstvo.

 • Identifikacija za DDV

  V računovodstvu in knjigovodstvu Replika Vam pripravimo tudi dokumentacijo potrebno za namen identifikacije za DDV in za Vas izpolnimo potrebne obrazce.

1/3

Nepovratna sredstva EU, zastopanje podjetij, optimizacija poslovanja in vodenje projektov

Replika PRO

idejni inženiring, projekti, raziskave in optimizacija, d.o.o.

Izobraževanje, investicijski projekti, naložbe v nepremičnine in javne dražbe nepremičnin

Replika Invest

znanje za investicije d.o.o.

Replika Remote - uporabljamo programsko opremo
OpPIS in Pantheon ter dokumentni sistem EBA.
Naj računovodski servis 2012
EFQM award
Certificiran računovodski servis
 
Standard računovodskih storitev
Replika accounting
EFQM
European business award
EFQM