T: +386 (0)1 422 88 77, G: +386 (0)41 710 954, F: +386 (0)1 256 49 25, E: info@replika.si, www.replika.si

RAČUNOVODSKI SERVIS - RAČUNOVODSTVO - RAČUNOVODSKE STORITVE - DAVČNO SVETOVANJE - RAČUNOVODJA - LJUBLJANA

računovodstvo za tujce Accounting and bookkeeping Buchhaltung und bilanzierung БУХГАЛТЕРСКИЕ Računovodstvo RAČUNOVODSTVENE USLUGE Сметководствени услуги SERVIZI DI CONTABILITÀ Accounting services

Brezpapirno elektronsko računovodstvo

Edina stalnica je sprememba.

Želite spremljati računovodstvo svojega podjetja 24 ur na dan,  vse dni v tednu?

Natančno in ažurno, a hkrati fleksibilno računovodstvo je pogoj za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev. Z uporabo moderne tehnologije čas in razdalja nista več ovira.
Računovodski servis Replika Vam omogoča elektronsko brezpapirno računovodstvo! E-Računovodstvo lahko spremljate preko spletne aplikacije Replika Remote OpPIS - plače, osnovna sredstva, glavna knjiga, ki Vam omogoča elektronsko pregledovanje poslovanja. Vsaki stranki, ki to želi se dodeli uporabniško ime in geslo s katerimi lahko dostopa do našega strežnika, ki hrani podatke o posameznem podjetju in njegovem poslovanju. Spletna aplikacija omogoča spremljanje vseh poslovnih dogodkov, ki kakorkoli vplivajo na sredstva, obveznosti do njihovih virov, stroške, odhodke, prihodke in poslovni izid. Dodane so tudi vse možnosti izvozov podatkov v tabelarične programe kot so Excel, QuatroPro in podobni programi za nadaljnjo obdelavo podatkov. Stranka lahko po svoji izbiri kupi tudi programske module, kot so proizvodni, trgovski, in le te uporablja za izdajanje računov ali izdelavo plačilnih nalogov ali potnih nalogov ali katerikoli drug namen in si s tem poenostavi poslovanje in istočasno dostavlja podatke računovodstvu, temu pravimo povezano delovanje.

Najsodobnejša programska oprema za računovodstvo in knjigovodstvo strankam našega računovodskega servisa omogoča, tudi druge možnosti, ki jih prinaša internetna tehnologija. Poleg zgoraj opisanega povezanega delovanja z računovodskim servisom omogočamo tudi t.i. nepovezano delovanje. Nepovezano delovanje pomeni, da čeprav ima naša stranka določen trgovski, proizvodni, namenski ali drug programski paket, lahko po predhodni uskladitvi naši finančni programi avtomatsko uvažajo podatke iz tega sistema. Ti podatki se običajno čez noč izvozijo iz njegove podatkovne baze in se uvozijo v podatkovno bazo računovodskega servisa. Ta jih poknjiži in naslednjo noč pošlje nazaj v podjetje. Za prenos podatkovnih baz se uporablja elektronsko pošto. Ker program za prenos podatkov uporablja internet, je njegovo delovanje izredno poceni. Ročno prenašanje dokumentov in dvojno knjiženje zato ni več potrebno.

Naše računovodstvo strankam na podlagi pooblastila in elektronskega podpisa omogoča tudi elektronsko opravljanje plačilnega prometa ter elektronsko oddajanje zakonsko predpisanih obrazcev in poročil državnim institucijam.

Accounting video

video predstavitev

» Promo video teaser

Odličnost skupine Replika
Skupino Replika odlikujejo strokovni kadri, znanje, visoka kakovost dela in velika odzivnost.

Računovodstvo
EEPA Winner
SKIS
Horizon 2020 tools

računovodja odgovarja
o računovodstvu

Če želite nasvet, finančno svetovanje, imate vprašanje,
komentar itd., nam pišite na računovodja računovodstva Replika.

Računovodske informacije

 • DDV zavezanec

  Dober računovodski servis skrbi za pravilno obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost (DDV) za Vaše podjetje.

 • Računovodski izkazi

  Priprava računovodskih izkazov podjetja ni samo zakonska obveznost podjetja. Računovodstvo Replika Vam pojasni, kako lahko te izkaze uporabite za izboljšanje lastnega poslovanja ali za preverjanje poslovnega partnerja.

 • Regres in letni dopust

  V računovodskem servisu Replika poznamo odgovore na vprašanja povezana s obveznostmi delodajalca glede regresa in letnega dopusta.

 • (Ne)priznani odhodki

  Pravilno vodenje računovodstva in poslovnih knjig zagotavljajo le kakovostno opravljene računovodske storitve z davčnim svetovanjem.

 • 13. plača in božičnica

  V računovodskem servisu Replika Vas usmerjamo in Vam svetujemo pri izplačilih 13. plače in božičnice.

 • Tristranski posli

  Ne veste kako bi obračunali DDV pri tristranskih poslih? V računovodskem servisu Replika Vam lahko svetujemo kako.

 • Najpogostejša opravila v računovodstvu za podjetja (MSP)

  Družbi za računovodstvo in knjigovodstvo Replika lahko zaupate, da bo za Vaše podjetje (MSP) popolno, strokovno in ažurno opravila vsa najpogostejša računovodska opravila.

 • Pretok denarja v gospodinjstvo

  V računovodstvu Replika svetujemo pri možnostih pretoka denarja iz podjetja v gospodinjstvo.

 • Identifikacija za DDV

  V računovodstvu in knjigovodstvu Replika Vam pripravimo tudi dokumentacijo potrebno za namen identifikacije za DDV in za Vas izpolnimo potrebne obrazce.

1/3

Nepovratna sredstva EU, zastopanje podjetij, optimizacija poslovanja in vodenje projektov

Replika PRO

idejni inženiring, projekti, raziskave in optimizacija, d.o.o.

Izobraževanje, investicijski projekti, naložbe v nepremičnine in javne dražbe nepremičnin

Replika Invest

znanje za investicije d.o.o.

Replika Remote - uporabljamo programsko opremo
OpPIS in Pantheon ter dokumentni sistem EBA.

Naj računovodski servis 2012
EFQM award
Certificiran računovodski servis
 
Standard računovodskih storitev
Replika accounting
EFQM
European business award
EFQM
EFQM
EU skladi