T: +386 (0)1 422 88 77, G: +386 (0)41 710 954, F: +386 (0)1 256 49 25, E: info@replika.si, www.replika.si

RAČUNOVODSKI SERVIS - RAČUNOVODSTVO - RAČUNOVODSKE STORITVE - DAVČNO SVETOVANJE - RAČUNOVODJA - LJUBLJANA

računovodstvo za tujce Accounting and bookkeeping Buchhaltung und bilanzierung БУХГАЛТЕРСКИЕ Računovodstvo RAČUNOVODSTVENE USLUGE Сметководствени услуги SERVIZI DI CONTABILITÀ Accounting services

Zaščita intelektualne lastnine

Zaščita intelektualne lastnine je pomembna, če ste razvili novost na področju tehnike, nov model ali blagovno znamko, ki je tržno zanimiva. Le v tem primeru lahko pomeni konkurenčno prednost na trgu in prinaša finančne koristi. Zato o zaščiti Vaše intelektualne lastnine pri nas razmišljamo širše, saj poleg pravnega svetovanja vključujemo tudi podjetniško svetovanje z analizo finančnih učinkov. Nudimo tudi podjetniško svetovanje pri trženju inovacije, iskanju poslovnih partnerjev in investitorjev.

Ali ste vedeli, da z intelektualno lastnino lahko dokapitalizirate vaše podjetje?

Intelektualno lastnino lahko zaščitite na več načinov:

 • z registracijo patenta
 • z registracijo modela ali
 • z registracijo (blagovne) znamke oziroma geografske označbe (omejitve).

Patent
S patentom se zavaruje izum s slehernega področja tehnike, ki je nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv. Veljajo določene omejitve in pogoji. Ob registraciji in razkritju izuma iznajditelj pridobi izključno pravico do uporabe izuma za določen čas od datuma vložitve patentne prijave (patent s skrajšanim trajanjem – 10 let, klasičen patent – 20 let). Po poteku tega časa postane izum javen in del skupnega znanja.

Model
Z modelom se zavaruje videz izdelka, ki je nov in ima individualno naravo. Videz izdelka pomeni zgled celotnega izdelka ali njegovega dela, ki izhaja iz njegovih značilnosti, zlasti linij, obrisov, barv, oblike, teksture oziroma materialov izdelka samega ali ornamentov na njem. Veljajo določene omejitve in pogoji. Imetnik modela ima izključno pravico, da ga uporablja in prepreči tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da ga uporabljajo ter traja eno ali več petletnih obdobij, vendar največ 25 let od datuma vložitve prijave modela.

(Blagovna) znamka
Z znamko se zavaruje kakršenkoli znak ali kakršnakoli kombinacija znakov, ki omogočajo razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja in jih je mogoče grafično prikazati. To pomeni zlasti besede, vključno z osebnimi imeni, črke, številke, figurativne elemente, tridimenzionalne podobe, vključno z obliko blaga ali njihove embalaže, in kombinacije barv kot tudi kakršnakoli kombinacija takih znakov. Veljajo določene omejitve in pogoji. Znamka daje imetniku ob določenih dodatnih pogojih izključno pravico do njene uporabe za čas registracije, to je najmanj deset let od datuma vložitve prijave.

Geografska označba
Z geografsko označbo se zavaruje oznaka, ki označuje, da blago izvira z določenega ozemlja, območja ali kraja na tem ozemlju, če je kakovost, sloves ali kakšna druga značilnost tega blaga bistveno odvisna od njegovega geografskega porekla. Veljajo določene omejitve in pogoji. Registrirana geografska označba je kolektivna pravica in jo smejo uporabljati vsi, ki proizvajajo in dajejo v promet blago, zavarovano z geografsko označbo! Trajanje registrirane geografske označbe ni omejeno.

Pri zaščiti intelektualne lastnine je treba paziti na to, da nacionalna prijava pomeni le zaščito intelektualne lastnine v Republiki Sloveniji. Z zaščito intelektualne lastnine v tujini, za področje EU, celega sveta ali posameznih držav so povezani večji stroški in druge formalne zahteve, zato je treba pred kakršnokoli zaščito intelektualne lastnine razmisliti tudi o tem, v katerih državah želite zavarovati svojo intelektualno lastnino.

Zaradi zapletenih postopkov, številnih formalnih zahtev in pomena nerazkritja intelektualne lastnine pred njeno registracijo Vam svetujemo, da za zaščito Vaše intelektualne lastnine najamete strokovnjake.  Za več informacij pišite na info@replika.si ali pokličite +386 (0)1 422 88 77.

Accounting video

video predstavitev

» Promo video teaser

Odličnost skupine Replika
Skupino Replika odlikujejo strokovni kadri, znanje, visoka kakovost dela in velika odzivnost.

Računovodstvo
EEPA Winner
SKIS
Horizon 2020 tools

računovodja odgovarja
o računovodstvu

Če želite nasvet, finančno svetovanje, imate vprašanje,
komentar itd., nam pišite na računovodja računovodstva Replika.

Računovodske informacije

 • DDV zavezanec

  Dober računovodski servis skrbi za pravilno obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost (DDV) za Vaše podjetje.

 • Računovodski izkazi

  Priprava računovodskih izkazov podjetja ni samo zakonska obveznost podjetja. Računovodstvo Replika Vam pojasni, kako lahko te izkaze uporabite za izboljšanje lastnega poslovanja ali za preverjanje poslovnega partnerja.

 • Regres in letni dopust

  V računovodskem servisu Replika poznamo odgovore na vprašanja povezana s obveznostmi delodajalca glede regresa in letnega dopusta.

 • (Ne)priznani odhodki

  Pravilno vodenje računovodstva in poslovnih knjig zagotavljajo le kakovostno opravljene računovodske storitve z davčnim svetovanjem.

 • 13. plača in božičnica

  V računovodskem servisu Replika Vas usmerjamo in Vam svetujemo pri izplačilih 13. plače in božičnice.

 • Tristranski posli

  Ne veste kako bi obračunali DDV pri tristranskih poslih? V računovodskem servisu Replika Vam lahko svetujemo kako.

 • Najpogostejša opravila v računovodstvu za podjetja (MSP)

  Družbi za računovodstvo in knjigovodstvo Replika lahko zaupate, da bo za Vaše podjetje (MSP) popolno, strokovno in ažurno opravila vsa najpogostejša računovodska opravila.

 • Pretok denarja v gospodinjstvo

  V računovodstvu Replika svetujemo pri možnostih pretoka denarja iz podjetja v gospodinjstvo.

 • Identifikacija za DDV

  V računovodstvu in knjigovodstvu Replika Vam pripravimo tudi dokumentacijo potrebno za namen identifikacije za DDV in za Vas izpolnimo potrebne obrazce.

1/3

Nepovratna sredstva EU, zastopanje podjetij, optimizacija poslovanja in vodenje projektov

Replika PRO

idejni inženiring, projekti, raziskave in optimizacija, d.o.o.

Izobraževanje, investicijski projekti, naložbe v nepremičnine in javne dražbe nepremičnin

Replika Invest

znanje za investicije d.o.o.

Replika Remote - uporabljamo programsko opremo
OpPIS in Pantheon ter dokumentni sistem EBA.

Naj računovodski servis 2012
EFQM award
Certificiran računovodski servis
 
Standard računovodskih storitev
Replika accounting
EFQM
European business award
EFQM
EFQM
EU skladi