T: +386 (0)1 422 88 77, G: +386 (0)41 710 954, F: +386 (0)1 256 49 25, E: info@replika.si, www.replika.si

RAČUNOVODSKI SERVIS - RAČUNOVODSTVO - RAČUNOVODSKE STORITVE - DAVČNO SVETOVANJE - RAČUNOVODJA - LJUBLJANA

računovodstvo za tujce Accounting and bookkeeping Buchhaltung und bilanzierung БУХГАЛТЕРСКИЕ Računovodstvo RAČUNOVODSTVENE USLUGE Сметководствени услуги SERVIZI DI CONTABILITÀ Accounting services

Tehnike nakupa podjetja

Edina stalnica je sprememba.

V Skupini Replika strankam v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki pomagamo pri izbiri primerne tehnike nakupa podjetja in kasneje tudi pri njeni celostni izvedbi. O prodaji in nakupu podjetja govorimo, ko kupec na podlagi sklenjene prodajne pogodbe pridobi nadzor nad ciljnim podjetjem. Gre za tiste primere, ko ne gre za prevzem družbe na podlagi Zakona o prevzemih.

Pred sprejemom odločitve stranke za nakup podjetja skupaj ocenimo, ali je nakup podjetja smotrn. V tem okviru se zlasti opredelimo do naslednjih vidikov takega posla:
- kje v poslu so dobički ter če in kako je te možno še povečati,
- kje v poslu se izgubi največ kapitala in kako bi bilo možno to izgubo minimizirati,
- kje v poslu so možne težave in kako jih je mogoče rešiti in
- kašne storitve oziroma izdelke je mogoče proizvajati v kupljenem podjetju ter kako učinkovit je njihov plasma na trg.

Če skupaj s stranko presodimo, da je nakup podjetja smotrn (glede na njen obseg lastnega in dolžniškega kapitala z ozirom na pričakovane dobičke), se odločimo še za tehniko nakupa podjetja.

Osnovne tehnike nakupa podjetja so:
- nakup poslovnih deležev oziroma delnic družbe, ki je nosilec ciljnega podjetja. Na ta način se kupi poslovne deleže oziroma delnice družbe od njenih družbenikov oziroma delničarjev v zameno za denar ali za drugo obliko plačila (delnice, obveznice, ipd.).
- nakup sredstev družbe, ki sestavljajo ciljno podjetje. Na ta način kupec kupi vsa ali bistven del sredstev družbe (torej substrat podjetja v celoti ali njegovem bistvenem delu) od same družbe.  Prodajalec podjetja v tem primeru niso delničarji oziroma družbeniki družbe, temveč družba sama.
Možne so še naslednje tehnike:
- kombinacija nakupa delnic in nakupa sredstev. Z vnaprej izbranimi sredstvi, pravicami in obveznostmi, ki jih kupec želi kupiti od družbe, ciljna družba ustanovi novo družbo v njeni stoodstotni lasti (t. i. ustanovitev hčerinske družbe), ki je potem predmet nakupa.
- nakup s kreditnim vzvodom je nakup delnic oziroma poslovnih deležev družbe s posojili. Kadar to naredi vodstvo družbe govorimo o t. i. menedžerskem odkupu podjetja (MBO).
- nakup z združitvijo oziroma spojitvijo je dvostopenjski nakup podjetja. Novoustanovljena ali že obstoječa družba kupca kupi delnice ciljne družbe. Nato se obe družbi bodisi združita v novo družbo bodisi se ena izmed njiju pripoji k drugi.

V Skupini Replika za stranke opravimo celovito svetovanje in izvedbo načrtovane transakcije, vključno s posredovanjem pri zagotovitvi ustreznih vpisov v sodni register in nalogov za prenos delnic pri klirinško depotni družbi v primeru nakupa delnic. V primerih, ko se za prenos zahteva sklenitev notarskega zapisa (na primer prenos poslovnega deleža), pa sodelujemo s pravnimi strokovnjaki in notarji.

Za več informacij pišite na info@replika.si ali pokličite +386 (0)1 422 88 77.

Accounting video

video predstavitev

» Promo video teaser

Odličnost skupine Replika
Skupino Replika odlikujejo strokovni kadri, znanje, visoka kakovost dela in velika odzivnost.

Računovodstvo
EEPA Winner
SKIS
Horizon 2020 tools

računovodja odgovarja
o računovodstvu

Če želite nasvet, finančno svetovanje, imate vprašanje,
komentar itd., nam pišite na računovodja računovodstva Replika.

Računovodske informacije

 • DDV zavezanec

  Dober računovodski servis skrbi za pravilno obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost (DDV) za Vaše podjetje.

 • Računovodski izkazi

  Priprava računovodskih izkazov podjetja ni samo zakonska obveznost podjetja. Računovodstvo Replika Vam pojasni, kako lahko te izkaze uporabite za izboljšanje lastnega poslovanja ali za preverjanje poslovnega partnerja.

 • Regres in letni dopust

  V računovodskem servisu Replika poznamo odgovore na vprašanja povezana s obveznostmi delodajalca glede regresa in letnega dopusta.

 • (Ne)priznani odhodki

  Pravilno vodenje računovodstva in poslovnih knjig zagotavljajo le kakovostno opravljene računovodske storitve z davčnim svetovanjem.

 • 13. plača in božičnica

  V računovodskem servisu Replika Vas usmerjamo in Vam svetujemo pri izplačilih 13. plače in božičnice.

 • Tristranski posli

  Ne veste kako bi obračunali DDV pri tristranskih poslih? V računovodskem servisu Replika Vam lahko svetujemo kako.

 • Najpogostejša opravila v računovodstvu za podjetja (MSP)

  Družbi za računovodstvo in knjigovodstvo Replika lahko zaupate, da bo za Vaše podjetje (MSP) popolno, strokovno in ažurno opravila vsa najpogostejša računovodska opravila.

 • Pretok denarja v gospodinjstvo

  V računovodstvu Replika svetujemo pri možnostih pretoka denarja iz podjetja v gospodinjstvo.

 • Identifikacija za DDV

  V računovodstvu in knjigovodstvu Replika Vam pripravimo tudi dokumentacijo potrebno za namen identifikacije za DDV in za Vas izpolnimo potrebne obrazce.

1/3

Nepovratna sredstva EU, zastopanje podjetij, optimizacija poslovanja in vodenje projektov

Replika PRO

idejni inženiring, projekti, raziskave in optimizacija, d.o.o.

Izobraževanje, investicijski projekti, naložbe v nepremičnine in javne dražbe nepremičnin

Replika Invest

znanje za investicije d.o.o.

Replika Remote - uporabljamo programsko opremo
OpPIS in Pantheon ter dokumentni sistem EBA.

Naj računovodski servis 2012
EFQM award
Certificiran računovodski servis
 
Standard računovodskih storitev
Replika accounting
EFQM
European business award
EFQM
EFQM
EU skladi