T: +386 (0)1 422 88 77, G: +386 (0)41 710 954, F: +386 (0)1 256 49 25, E: info@replika.si, www.replika.si

RAČUNOVODSKI SERVIS - RAČUNOVODSTVO - RAČUNOVODSKE STORITVE - DAVČNO SVETOVANJE - RAČUNOVODJA - LJUBLJANA

računovodstvo za tujce Accounting and bookkeeping Buchhaltung und bilanzierung БУХГАЛТЕРСКИЕ Računovodstvo RAČUNOVODSTVENE USLUGE Сметководствени услуги SERVIZI DI CONTABILITÀ Accounting services

Statusno pravne oblike in statusna preoblikovanja družb

Edina stalnica je sprememba.

Zakon o gospodarskih družbah določa več različnih pravnih oblik podjetij: družba z neomejeno odgovornostjo (d. n.o.), tiha družba (t.d.), komanditna družba (k.d.), delniška družba (d. d.), komanditna delniška družba (k. d. d.), družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.), gospodarsko interesno združenje (g. i. z) in samostojni podjetnik posameznik (s. p.). Najpogostejši pravni obliki podjetij, ki se ustanavljata v Sloveniji, sta samostojni podjetnik posameznik, ki nastopa kot posamezna fizična oseba, in družba z omejeno odgovornostjo, ki je kapitalska družba.

Preden lahko v podjetju začnemo z opravljanjem dejavnosti moramo ustanoviti podjetje v predpisani statusno pravni obliki ter ga vpisati v sodni oziroma poslovni register. Izbira statusno pravne oblike podjetja ni nepomembna. Vsaka izmed njih za ustanovitelja pomeni določene pravne, finančno-računovodske in poslovne posledice oziroma učinke. 

Spremembe v poslovanju ali na trgu lahko zahtevajo, da se družba oziroma podjetnik statusno preoblikujeta. Družba se lahko statusno preoblikuje:
- z združitvijo,
- z delitvijo,
- s prenosom premoženja, ali
- s spremembo pravnoorganizacijske oblike.
Podjetnik pa se lahko statusno preoblikuje v kapitalsko družbo.

O statusnem preoblikovanju tako govorimo v primeru, ko podjetje ne spremeni svoje dejavnosti, ampak z istimi sredstvi in istimi delavci nadaljuje svojo dejavnost v drugi družbi ali v drugi pravnoorganizacijski obliki. Vsaka pravna oblika ima z zakonom določene značilnosti, ki imajo na poslovanje različne učinke, vsaka združitev oziroma delitev ima svoje poslovne in finančne učinke. Zato je za vprašanje smotrnosti preoblikovanja potrebna temeljita analiza poslovanja podjetja in revizija ciljev, ki jih podjetje s preoblikovanjem želi doseči.

Statusno preoblikovanje je zahtevna pravna in računovodska operacija, za katero je pametno najeti zunanjega svetovalca.
Najpogosteje v praksi pride do preoblikovanja samostojnega podjetnika v družbo z omejeno odgovornostjo. Podjetnik se lahko statusno preoblikuje:
- s prenosom podjetja na novo kapitalsko družbo, ki se ustanovi zaradi prenosa podjetnikovega podjetja, ali
- s prenosom podjetja na prevzemno kapitalsko družbo.
Zelo pogoste so v praksi tudi združitve gospodarskih družb, in sicer:
- pripojitev, pri kateri ena družba preneha in jo prevzame druga družba. Vse pravice in obveznosti preidejo iz družbe A na družbo B.
- spojitev, pri kateri družbi A in B prenehata njuno premoženje, pravice in obveznosti pa se prenesejo na novo ustanovljeno družbo C.
Statusne spremembe začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.

V Skupini Replika v sodelovanju s pravnimi strokovnjaki za stranke opravimo celovito storitev statusnega preoblikovanja, od poslovnega svetovanja glede odločitve in prave izbire oblike preoblikovanja do izvedbe vseh aktivnosti preoblikovanja.

Accounting video

video predstavitev

» Promo video teaser

Odličnost skupine Replika
Skupino Replika odlikujejo strokovni kadri, znanje, visoka kakovost dela in velika odzivnost.

Računovodstvo
EEPA Winner
SKIS
Horizon 2020 tools

računovodja odgovarja
o računovodstvu

Če želite nasvet, finančno svetovanje, imate vprašanje,
komentar itd., nam pišite na računovodja računovodstva Replika.

Računovodske informacije

 • DDV zavezanec

  Dober računovodski servis skrbi za pravilno obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost (DDV) za Vaše podjetje.

 • Računovodski izkazi

  Priprava računovodskih izkazov podjetja ni samo zakonska obveznost podjetja. Računovodstvo Replika Vam pojasni, kako lahko te izkaze uporabite za izboljšanje lastnega poslovanja ali za preverjanje poslovnega partnerja.

 • Regres in letni dopust

  V računovodskem servisu Replika poznamo odgovore na vprašanja povezana s obveznostmi delodajalca glede regresa in letnega dopusta.

 • (Ne)priznani odhodki

  Pravilno vodenje računovodstva in poslovnih knjig zagotavljajo le kakovostno opravljene računovodske storitve z davčnim svetovanjem.

 • 13. plača in božičnica

  V računovodskem servisu Replika Vas usmerjamo in Vam svetujemo pri izplačilih 13. plače in božičnice.

 • Tristranski posli

  Ne veste kako bi obračunali DDV pri tristranskih poslih? V računovodskem servisu Replika Vam lahko svetujemo kako.

 • Najpogostejša opravila v računovodstvu za podjetja (MSP)

  Družbi za računovodstvo in knjigovodstvo Replika lahko zaupate, da bo za Vaše podjetje (MSP) popolno, strokovno in ažurno opravila vsa najpogostejša računovodska opravila.

 • Pretok denarja v gospodinjstvo

  V računovodstvu Replika svetujemo pri možnostih pretoka denarja iz podjetja v gospodinjstvo.

 • Identifikacija za DDV

  V računovodstvu in knjigovodstvu Replika Vam pripravimo tudi dokumentacijo potrebno za namen identifikacije za DDV in za Vas izpolnimo potrebne obrazce.

1/3

Nepovratna sredstva EU, zastopanje podjetij, optimizacija poslovanja in vodenje projektov

Replika PRO

idejni inženiring, projekti, raziskave in optimizacija, d.o.o.

Izobraževanje, investicijski projekti, naložbe v nepremičnine in javne dražbe nepremičnin

Replika Invest

znanje za investicije d.o.o.

Replika Remote - uporabljamo programsko opremo
OpPIS in Pantheon ter dokumentni sistem EBA.

Naj računovodski servis 2012
EFQM award
Certificiran računovodski servis
 
Standard računovodskih storitev
Replika accounting
EFQM
European business award
EFQM
EFQM
EU skladi