T: +386 (0)1 422 88 77, G: +386 (0)41 710 954, F: +386 (0)1 256 49 25, E: info@replika.si, www.replika.si

RAČUNOVODSKI SERVIS - RAČUNOVODSTVO - RAČUNOVODSKE STORITVE - DAVČNO SVETOVANJE - RAČUNOVODJA - LJUBLJANA

računovodstvo za tujce Accounting and bookkeeping Buchhaltung und bilanzierung БУХГАЛТЕРСКИЕ Računovodstvo RAČUNOVODSTVENE USLUGE Сметководствени услуги SERVIZI DI CONTABILITÀ Accounting services

Računovodski in davčni vidik obdarovanja poslovnih partnerjev, zaposlenih in njihovih otrok

Misli, a dopuščaj tudi drugim, da mislijo.

Obdarovanje s strani podjetja ima tri vidike: vpliv na višino davka od dobička (to je davka od dohodka pravnih oseb) za podjetje, vpliv na plačilo dohodnine za prejemnika darila ter vpliv na odbitek oziroma plačilo DDV.

Obdarovanje tako najprej vpliva na davčno priznane odhodke podjetja. Darila poslovnim partnerjem (reprezentanca) so davčno priznani odhodek do višine 50 %, medtem ko so darila drugim osebam (ki niso kupci podjetja) v celoti davčno nepriznani odhodek. Darila zaposlenim in njihovim otrokom niso davčno priznani odhodek, razen če gre za bonitete, ki terjajo obveznosti podjetja iz naslova plačila prispevkov in akontacije dohodnine. Darila kupcem (reklama) pa so v celoti davčno priznani odhodek podjetja.

Podjetje, ki poslovnemu partnerju ali drugi osebi podari darilo, mora obračunati in plačati akontacijo dohodnine. Denarna vrednost darila se obravnava kot neto prejemek, kar pomeni, da se obračun akontacije dohodnine opravi tako, da se vrednost darila obruti, na obruteni znesek pa se zatem obračuna akontacija dohodnine. Podjetje mora o obračunani in plačani akontaciji dohodnine obvestiti tudi prejemnika darila, za potrebe obračuna akontacije dohodnine pa mora od njega pridobiti tudi osebne podatke, vključno z davčno številko. Darilo ni obdavčeno z dohodnino, če njegova vrednost ne presega z zakonom določene vrednosti oziroma če skupna vrednost vseh daril, prejetih v davčnem letu od istega darovalca, ne presega zakonsko določene vrednosti.

Darilo zaposlenim in njihovim družinskim članom se obravnava kot dohodek iz zaposlitve, točneje kot boniteta. To pa pomeni, da se vrednost darila oziroma ugodnosti všteva v osnovo za obračun prispevkov za socialno varnost in v osnovo za obračun akontacije dohodnine zaposlenega. Kot bonitete se kljub temu ne obravnavajo ugodnosti manjših vrednosti, ki jih podjetje zagotavlja vsem zaposlenim pod enakimi pogoji, kot je zlasti regresirana prehrana med delom, uporaba prostorov za oddih in rekreacijo, pogostitve ob praznovanjih in v drugih podobnih primerih zagotavljanja običajnih ugodnosti. Vrednost darila pa se tudi ne všteva v davčno osnovo zaposlenega, če podjetje podari otroku zaposlenega do 15 let v mesecu decembru darilo v vrednosti zakonsko določenega zneska ali če gre za bonitete, ki jih podjetje zaposlenemu ne zagotavlja redno ali pogosto in njihova vrednost v mesecu ne presega z zakonom določene vrednosti.

Splošno pravilo je, da se DDV, ki ga podjetje plača ob nakupu daril (blaga ali storitev) ne priznava kot odbitni DDV. Na to ne vpliva ne namen darila ne komu je darilo namenjeno. Torej velja enako za darila poslovnim partnerjem kot reprezentanca, za darila zaposlenim in njihovim družinskim članom ali za darila kupcem v reklamne namene ali drugim osebam. Če podjetje podarja lastne proizvode mora ob njihovi podaritvi obračunati in plačati DDV od polne lastne cene proizvoda. Izjema je brezplačno dajanje poslovnih vzorcev v razumnih količinah kupcem ali bodočim kupcem, če jih ti ne dajo v prodajo oziroma so v takšni obliki, da jih ni mogoče prodajati ter dajanje daril manjših vrednosti v okviru opravljanja dejavnosti podjetja, če jih podjetje daje občasno in ne istim osebam.

Če potrebujete pomoč pri obdarovanju Vaših poslovnih partnerjev, zaposlenih in njihovih otrok se obrnite na Repliko, računovodstvo in davčno svetovanje, d. o. o.. Za več informacij pišite na info@replika.si ali pokličite +386 (0)1 422 88 77.

Accounting video

video predstavitev

» Promo video teaser

Odličnost skupine Replika
Skupino Replika odlikujejo strokovni kadri, znanje, visoka kakovost dela in velika odzivnost.

Računovodstvo
EEPA Winner
SKIS
Horizon 2020 tools

računovodja odgovarja
o računovodstvu

Če želite nasvet, finančno svetovanje, imate vprašanje,
komentar itd., nam pišite na računovodja računovodstva Replika.

Računovodske informacije

 • DDV zavezanec

  Dober računovodski servis skrbi za pravilno obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost (DDV) za Vaše podjetje.

 • Računovodski izkazi

  Priprava računovodskih izkazov podjetja ni samo zakonska obveznost podjetja. Računovodstvo Replika Vam pojasni, kako lahko te izkaze uporabite za izboljšanje lastnega poslovanja ali za preverjanje poslovnega partnerja.

 • Regres in letni dopust

  V računovodskem servisu Replika poznamo odgovore na vprašanja povezana s obveznostmi delodajalca glede regresa in letnega dopusta.

 • (Ne)priznani odhodki

  Pravilno vodenje računovodstva in poslovnih knjig zagotavljajo le kakovostno opravljene računovodske storitve z davčnim svetovanjem.

 • 13. plača in božičnica

  V računovodskem servisu Replika Vas usmerjamo in Vam svetujemo pri izplačilih 13. plače in božičnice.

 • Tristranski posli

  Ne veste kako bi obračunali DDV pri tristranskih poslih? V računovodskem servisu Replika Vam lahko svetujemo kako.

 • Najpogostejša opravila v računovodstvu za podjetja (MSP)

  Družbi za računovodstvo in knjigovodstvo Replika lahko zaupate, da bo za Vaše podjetje (MSP) popolno, strokovno in ažurno opravila vsa najpogostejša računovodska opravila.

 • Pretok denarja v gospodinjstvo

  V računovodstvu Replika svetujemo pri možnostih pretoka denarja iz podjetja v gospodinjstvo.

 • Identifikacija za DDV

  V računovodstvu in knjigovodstvu Replika Vam pripravimo tudi dokumentacijo potrebno za namen identifikacije za DDV in za Vas izpolnimo potrebne obrazce.

1/3

Nepovratna sredstva EU, zastopanje podjetij, optimizacija poslovanja in vodenje projektov

Replika PRO

idejni inženiring, projekti, raziskave in optimizacija, d.o.o.

Izobraževanje, investicijski projekti, naložbe v nepremičnine in javne dražbe nepremičnin

Replika Invest

znanje za investicije d.o.o.

Replika Remote - uporabljamo programsko opremo
OpPIS in Pantheon ter dokumentni sistem EBA.

Naj računovodski servis 2012
EFQM award
Certificiran računovodski servis
 
Standard računovodskih storitev
Replika accounting
EFQM
European business award
EFQM
EFQM
EU skladi