T: +386 (0)1 422 88 77, G: +386 (0)41 710 954, F: +386 (0)1 256 49 25, E: info@replika.si, www.replika.si

RAČUNOVODSKI SERVIS - RAČUNOVODSTVO - RAČUNOVODSKE STORITVE - DAVČNO SVETOVANJE - RAČUNOVODJA - LJUBLJANA

računovodstvo za tujce Accounting and bookkeeping Buchhaltung und bilanzierung БУХГАЛТЕРСКИЕ Računovodstvo RAČUNOVODSTVENE USLUGE Сметководствени услуги SERVIZI DI CONTABILITÀ Accounting services

Povračilo v tujini plačanega DDV

Misli, a dopuščaj tudi drugim, da mislijo.

Domača pravna oseba oz. podjetnik lahko zahteva vračilo v tujini plačanega davka na dodano vrednost (DDV oz. »VAT«) za nabave vsega blaga in storitev, ki jih je nabavila za opravljanje svoje poslovne dejavnosti in pri tem plačala DDV. Med te stroške spadajo:

- stroški poslovnih potovanj (najem vozil, stroški nočitev, stroški za javni prevoz...),
- stroški udeležbe na sejmih, razstavah, posvetih, izobraževanjih (vstopnine ,najem in stroški povezani z razstavnim prostorom - ogrevanje, čiščenje, montaža, stroški vstopnic...),
- stroški vzdrževanja (npr. popravilo vozil),
- stroški nabave opreme,
- stroški goriva in cestnin pri opravljanju cestnega prevoza,
- hrana, pijača in restavracijske storitve,
- stroški za luksuzne predmete, razvedrilo in zabavo.

Povračila plačanega DDV pa se ne sme zahtevati za:
- nakup blaga in storitev za osebne namene,
- DDV, ki je bil obračunan, čeprav gre za oproščen promet
- nepravilno zaračunan DDV v skladu z zakonodajo države članice
Vračilo DDV lahko zahtevate iz vseh držav EU in iz drugih držav, s katerimi obstaja vzajemnost na področju vračila plačanega DDV. V nadaljevanju navajamo države, ki so že vzpostavile vzajemnost:

 

Država

Vzpostavitev vzajemnosti

Kanada

da

Hrvaška

da - delno

Srbija

da - delno

Islandija

da

Izrael

da

Japonska

da

Južna Koreja

da

Liechtenstein

da

Makedonija

da

Norveška

da

Švica

da

Turčija

da - delno

Tajvan

da - delno

 

Upravičenci za vračilo tujega DDV morajo oddati izpolnjen obrazec za vlogo v spletni aplikaciji eDavki. Upravičenci morajo paziti na rok oddaje vlog, ki je 30. september leta, ki sledi letu, v katerem je bil DDV zaračunan za EU in 30. junij tekočega leta za DDV plačan v preteklem letu za tretje države. Vloga za povračilo se mora nanašati na obdobje, ki ni krajše od treh (3) mesecev.
Računi, za katere želite vrnjen DDV morajo vsebovati sledeče podatke:

 1. popolni naziv in popolni naslov podjetja dobavitelja in podjetja prejemnika storitev
 2. davčno številko, ki jo je podjetju dobavitelju dodelil finančni urad, ali identifikacijsko številko za DDV, ki mu jo je dodelil Zvezni urad za finance,
 3. datum izstavitve,
 4. številko računa,
 5. količino in običajno oznako predmeta dobave ali vrsto in obseg druge storitve,
 6. čas dobave ali izvedbe druge storitve,
 7. plačilo za dobavo ali drugo storitev,
 8. davčno stopnjo in davčni znesek, ki odpade na višino plačila.

Minimalni znesek zahtevanega davka: 50 € oz. 400 €, če se vloga nanaša na obdobje krajše od enega leta.

Accounting video

video predstavitev

» Promo video teaser

Odličnost skupine Replika
Skupino Replika odlikujejo strokovni kadri, znanje, visoka kakovost dela in velika odzivnost.

Računovodstvo
EEPA Winner
SKIS
Horizon 2020 tools

računovodja odgovarja
o računovodstvu

Če želite nasvet, finančno svetovanje, imate vprašanje,
komentar itd., nam pišite na računovodja računovodstva Replika.

Računovodske informacije

 • DDV zavezanec

  Dober računovodski servis skrbi za pravilno obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost (DDV) za Vaše podjetje.

 • Računovodski izkazi

  Priprava računovodskih izkazov podjetja ni samo zakonska obveznost podjetja. Računovodstvo Replika Vam pojasni, kako lahko te izkaze uporabite za izboljšanje lastnega poslovanja ali za preverjanje poslovnega partnerja.

 • Regres in letni dopust

  V računovodskem servisu Replika poznamo odgovore na vprašanja povezana s obveznostmi delodajalca glede regresa in letnega dopusta.

 • (Ne)priznani odhodki

  Pravilno vodenje računovodstva in poslovnih knjig zagotavljajo le kakovostno opravljene računovodske storitve z davčnim svetovanjem.

 • 13. plača in božičnica

  V računovodskem servisu Replika Vas usmerjamo in Vam svetujemo pri izplačilih 13. plače in božičnice.

 • Tristranski posli

  Ne veste kako bi obračunali DDV pri tristranskih poslih? V računovodskem servisu Replika Vam lahko svetujemo kako.

 • Najpogostejša opravila v računovodstvu za podjetja (MSP)

  Družbi za računovodstvo in knjigovodstvo Replika lahko zaupate, da bo za Vaše podjetje (MSP) popolno, strokovno in ažurno opravila vsa najpogostejša računovodska opravila.

 • Pretok denarja v gospodinjstvo

  V računovodstvu Replika svetujemo pri možnostih pretoka denarja iz podjetja v gospodinjstvo.

 • Identifikacija za DDV

  V računovodstvu in knjigovodstvu Replika Vam pripravimo tudi dokumentacijo potrebno za namen identifikacije za DDV in za Vas izpolnimo potrebne obrazce.

1/3

Nepovratna sredstva EU, zastopanje podjetij, optimizacija poslovanja in vodenje projektov

Replika PRO

idejni inženiring, projekti, raziskave in optimizacija, d.o.o.

Izobraževanje, investicijski projekti, naložbe v nepremičnine in javne dražbe nepremičnin

Replika Invest

znanje za investicije d.o.o.

Replika Remote - uporabljamo programsko opremo
OpPIS in Pantheon ter dokumentni sistem EBA.

Naj računovodski servis 2012
EFQM award
Certificiran računovodski servis
 
Standard računovodskih storitev
Replika accounting
EFQM
European business award
EFQM
EFQM
EU skladi