T: +386 (0)1 422 88 77, G: +386 (0)41 710 954, F: +386 (0)1 256 49 25, E: info@replika.si, www.replika.si

RAČUNOVODSKI SERVIS - RAČUNOVODSTVO - RAČUNOVODSKE STORITVE - DAVČNO SVETOVANJE - RAČUNOVODJA - LJUBLJANA

računovodstvo za tujce Accounting and bookkeeping Buchhaltung und bilanzierung БУХГАЛТЕРСКИЕ Računovodstvo RAČUNOVODSTVENE USLUGE Сметководствени услуги SERVIZI DI CONTABILITÀ Accounting services

Pomen pisne pogodbe in notarskega zapisa

Edina stalnica je sprememba.

Pomena sklenitve pogodbe v pisni obliki se danes zavedamo praktično vsi. Manj pa poznamo prednosti sicer dražje sklenitve pisne pogodbe v obliki notarskega zapisa. Prav tako se premalo pozornosti nameni vsebini sklenjenih pogodb. Pravni strokovnjaki računovodstva Replika Vam lahko svetujemo pri vseh pomembnejših poslih.

Vse dokler poslovno razmerje in izvedba posla poteka v skladu z dogovorom kaj več od ustne pogodbe (dogovora) niti ne bi potrebovali. Problem nastane šele, ko temu ni tako. Takrat postane vsebina sklenjene pogodbe zelo pomembna, tako pri možnosti sporazumne rešitve spora kot pri morebitnem kasnejšem sodnemu postopku. Podjetje mora pomembno razlikovati med posli, ki jih sklepa s potrošniki, saj zanje veljajo še določila o njihovem varstvu (pomen splošnih pogojev, nepoštenih pogodbenih klavzul itd.), in med posli, ki jih sklepa s svojimi poslovnimi partnerji (pomen zavarovanj plačila oziroma izvedbe, pogodbene kazni, natančne določitve obveznosti izpolnitve, možnih spremenjenih okoliščin, roka izpolnitve itd.).

Prednost pisne pogodbe sklenjene v obliki notarskega zapisa je, da je lahko neposredno izvršljiva ter da je obveznost dolžnika zapisana v javni listini, ki dokazuje resničnost tistega, kar je v njej zapisano. Niso pa vse pogodbe primerne za sklenitev v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa. Pogodba je lahko neposredno izvršljiva, če je storitev ali dajatev natančno opredeljena, če je natančno določen tudi rok izpolnitve in če dolžnik že ob podpisu notarskega zapisa soglaša z njegovo neposredno izvršljivostjo. Prednost upnika je torej predvsem časovna, saj je obveznost dolžnika že zapisana v javni listini in v primeru neizpolnitve sledi zgolj še sodna izvršba (ne pa predhodni pravdni postopek in dokazovanje terjatve). Tipičen primer neposredno izvršljivih pogodb so kreditne ali posojilne pogodbe, najemne pogodbe za plačilo najemnine ali izselitev iz najetega prostora in podobno. 

Za več informacij pišite na info@replika.siali pokličite +386 (0)1 422 88 77.

Accounting video

video predstavitev

» Promo video teaser

Odličnost skupine Replika
Skupino Replika odlikujejo strokovni kadri, znanje, visoka kakovost dela in velika odzivnost.

Računovodstvo
EEPA Winner
SKIS
Horizon 2020 tools

računovodja odgovarja
o računovodstvu

Če želite nasvet, finančno svetovanje, imate vprašanje,
komentar itd., nam pišite na računovodja računovodstva Replika.

Računovodske informacije

 • DDV zavezanec

  Dober računovodski servis skrbi za pravilno obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost (DDV) za Vaše podjetje.

 • Računovodski izkazi

  Priprava računovodskih izkazov podjetja ni samo zakonska obveznost podjetja. Računovodstvo Replika Vam pojasni, kako lahko te izkaze uporabite za izboljšanje lastnega poslovanja ali za preverjanje poslovnega partnerja.

 • Regres in letni dopust

  V računovodskem servisu Replika poznamo odgovore na vprašanja povezana s obveznostmi delodajalca glede regresa in letnega dopusta.

 • (Ne)priznani odhodki

  Pravilno vodenje računovodstva in poslovnih knjig zagotavljajo le kakovostno opravljene računovodske storitve z davčnim svetovanjem.

 • 13. plača in božičnica

  V računovodskem servisu Replika Vas usmerjamo in Vam svetujemo pri izplačilih 13. plače in božičnice.

 • Tristranski posli

  Ne veste kako bi obračunali DDV pri tristranskih poslih? V računovodskem servisu Replika Vam lahko svetujemo kako.

 • Najpogostejša opravila v računovodstvu za podjetja (MSP)

  Družbi za računovodstvo in knjigovodstvo Replika lahko zaupate, da bo za Vaše podjetje (MSP) popolno, strokovno in ažurno opravila vsa najpogostejša računovodska opravila.

 • Pretok denarja v gospodinjstvo

  V računovodstvu Replika svetujemo pri možnostih pretoka denarja iz podjetja v gospodinjstvo.

 • Identifikacija za DDV

  V računovodstvu in knjigovodstvu Replika Vam pripravimo tudi dokumentacijo potrebno za namen identifikacije za DDV in za Vas izpolnimo potrebne obrazce.

1/3

Nepovratna sredstva EU, zastopanje podjetij, optimizacija poslovanja in vodenje projektov

Replika PRO

idejni inženiring, projekti, raziskave in optimizacija, d.o.o.

Izobraževanje, investicijski projekti, naložbe v nepremičnine in javne dražbe nepremičnin

Replika Invest

znanje za investicije d.o.o.

Replika Remote - uporabljamo programsko opremo
OpPIS in Pantheon ter dokumentni sistem EBA.

Naj računovodski servis 2012
EFQM award
Certificiran računovodski servis
 
Standard računovodskih storitev
Replika accounting
EFQM
European business award
EFQM
EFQM
EU skladi