T: +386 (0)1 422 88 77, G: +386 (0)41 710 954, F: +386 (0)1 256 49 25, E: info@replika.si, www.replika.si

RAČUNOVODSKI SERVIS - RAČUNOVODSTVO - RAČUNOVODSKE STORITVE - DAVČNO SVETOVANJE - RAČUNOVODJA - LJUBLJANA

računovodstvo za tujce Accounting and bookkeeping Buchhaltung und bilanzierung БУХГАЛТЕРСКИЕ Računovodstvo RAČUNOVODSTVENE USLUGE Сметководствени услуги SERVIZI DI CONTABILITÀ Accounting services

Kaj je ugodneje: izplačilo po avtorski ali podjemni pogodbi

Misli, a dopuščaj tudi drugim, da mislijo.

Podjetje, ki želi plačati delo oziroma storitev fizični osebi, ki nima podjetja, mora predvsem paziti na to, da s to osebo sklene pravo vrsto pogodbe. Izplačilo po avtorski pogodbi je sicer ugodnejše, vendar mora delo oziroma storitev zajemati opravo avtorskega dela, skladno z zakonsko opredelitvijo. Vsebina avtorske pogodbe je lahko le avtorsko delo, to je individualna intelektualna stvaritev s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki je lahko izražena na kakršenkoli način. Sicer mora skleniti podjemno ali drugo vrsto pogodbe, po kateri pa je izplačilo obravnavano drugače.

Izplačilo po podjemni ali drugi podobni pogodbi za opravljeno delo ali storitev se šteje za dohodek posameznika iz drugega pogodbenega razmerja, ki se vključuje v letno dohodninsko osnovo. Davčno osnovo predstavlja dohodek, ki je zmanjšan za normirane stroške. Podjetje kot izplačevalec dohodka je zavezan plačati akontacijo dohodnine, poleg tega pa še poseben davek na določene prejemke, prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter še pavšalni znesek zavarovanja za poškodbo pri delu in poklicno bolezen.

Izplačilo na podlagi avtorske pogodbe se prav tako šteje za dohodek posameznika iz drugega pogodbenega razmerja, ki se vključuje v letno dohodninsko osnovo. Podjetje pa je dolžno plačati le akontacijo dohodnine od dohodka, ki je zmanjšan za normirane stroške. Pomembna razlika nastane, ker podjetju iz naslova izplačila na podlagi avtorske pogodbe ni treba plačati posebnega davka na določene prejemke, prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in pavšalnega zneska zavarovanja za poškodbo pri delu in poklicno bolezen.

Na podlagi navedenega lahko zaključimo, da je davčno breme pri podjemni pogodbi za podjetje neprimerno višje kot pri avtorski pogodbi. Smiselno je, da se, kadar je to le mogoče, za izvedbo del sklene avtorska pogodba, ali pa se storitev, če je le mogoče, raje podeli v izvedbo podjetju.

Za več informacij o različnih možnostih plačila storitev po avtorski, podjemni ali kateri drugi pogodbi se lahko obrnete na podjetje Replika, računovodstvo in davčno svetovanje, d. o. o..

Pišite na info@replika.si ali pokličite +386 (0)1 422 88 77.

Accounting video

video predstavitev

» Promo video teaser

Odličnost skupine Replika
Skupino Replika odlikujejo strokovni kadri, znanje, visoka kakovost dela in velika odzivnost.

Računovodstvo
EEPA Winner
SKIS
Horizon 2020 tools

računovodja odgovarja
o računovodstvu

Če želite nasvet, finančno svetovanje, imate vprašanje,
komentar itd., nam pišite na računovodja računovodstva Replika.

Računovodske informacije

 • DDV zavezanec

  Dober računovodski servis skrbi za pravilno obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost (DDV) za Vaše podjetje.

 • Računovodski izkazi

  Priprava računovodskih izkazov podjetja ni samo zakonska obveznost podjetja. Računovodstvo Replika Vam pojasni, kako lahko te izkaze uporabite za izboljšanje lastnega poslovanja ali za preverjanje poslovnega partnerja.

 • Regres in letni dopust

  V računovodskem servisu Replika poznamo odgovore na vprašanja povezana s obveznostmi delodajalca glede regresa in letnega dopusta.

 • (Ne)priznani odhodki

  Pravilno vodenje računovodstva in poslovnih knjig zagotavljajo le kakovostno opravljene računovodske storitve z davčnim svetovanjem.

 • 13. plača in božičnica

  V računovodskem servisu Replika Vas usmerjamo in Vam svetujemo pri izplačilih 13. plače in božičnice.

 • Tristranski posli

  Ne veste kako bi obračunali DDV pri tristranskih poslih? V računovodskem servisu Replika Vam lahko svetujemo kako.

 • Najpogostejša opravila v računovodstvu za podjetja (MSP)

  Družbi za računovodstvo in knjigovodstvo Replika lahko zaupate, da bo za Vaše podjetje (MSP) popolno, strokovno in ažurno opravila vsa najpogostejša računovodska opravila.

 • Pretok denarja v gospodinjstvo

  V računovodstvu Replika svetujemo pri možnostih pretoka denarja iz podjetja v gospodinjstvo.

 • Identifikacija za DDV

  V računovodstvu in knjigovodstvu Replika Vam pripravimo tudi dokumentacijo potrebno za namen identifikacije za DDV in za Vas izpolnimo potrebne obrazce.

1/3

Nepovratna sredstva EU, zastopanje podjetij, optimizacija poslovanja in vodenje projektov

Replika PRO

idejni inženiring, projekti, raziskave in optimizacija, d.o.o.

Izobraževanje, investicijski projekti, naložbe v nepremičnine in javne dražbe nepremičnin

Replika Invest

znanje za investicije d.o.o.

Replika Remote - uporabljamo programsko opremo
OpPIS in Pantheon ter dokumentni sistem EBA.

Naj računovodski servis 2012
EFQM award
Certificiran računovodski servis
 
Standard računovodskih storitev
Replika accounting
EFQM
European business award
EFQM
EFQM
EU skladi