T: +386 (0)1 422 88 77, G: +386 (0)41 710 954, F: +386 (0)1 256 49 25, E: info@replika.si, www.replika.si

RAČUNOVODSKI SERVIS - RAČUNOVODSTVO - RAČUNOVODSKE STORITVE - DAVČNO SVETOVANJE - RAČUNOVODJA - LJUBLJANA

računovodstvo za tujce Accounting and bookkeeping Buchhaltung und bilanzierung БУХГАЛТЕРСКИЕ Računovodstvo RAČUNOVODSTVENE USLUGE Сметководствени услуги SERVIZI DI CONTABILITÀ Accounting services

Individualna ali redna pogodba o zaposlitvi

Kjer je volja, je tudi pot.

Običajno delodajalec z zaposlenim sklene redno pogodbo o zaposlitvi. Če pa se zaposluje poslovodno osebo (član uprave, direktor) potem je pametneje skleniti t. i. individualno pogodbo o zaposlitvi. Zakonodaja namreč omogoča, da se pri taki pogodbi drugače kot določa zakon ali kolektivna pogodba uredijo pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja v zvezi s pogoji in omejitvami delovnega razmerja za določen čas, delovnim časom, zagotavljanjem odmorov in počitkov, plačilom za delo, disciplinsko odgovornostjo ter prenehanjem pogodbe o zaposlitvi. Slednje je najbrž še najpomembnejše, saj delodajalcu (v teh primerih kar lastniku podjetja) omogoča, da poslovodno osebo ali prokurista, odpusti tudi brez razloga. To pa je nujno potrebni vzvod lastnika, da hitro in brez nepotrebnih postopkov zamenja vodstvo ter prepreči nadaljnjo gospodarsko škodo.

Redna pogodba o zaposlitvi se običajno sklepa za nedoločen čas in se le izjemoma v primerih, določenih z zakonom, lahko sklene tudi za določen čas. Za varstvo pred »napačno« izbiro delavca ali kasnejšimi nesoglasji delodajalci tako raje izkoristite druge zakonite vzvode (poskusno delo, redna odpoved pogodbe o zaposlitvi) kot pa zaposlovanje za določen čas mimo zakonskih pogojev. Pridobili boste tudi boljše delavce, saj najboljši in podjetju najbolj pripadni delavci niso pripravljeni res dobro delati ob vedenju, da v podjetju nimajo prihodnosti.  

Tako redna kot individualna pogodba o zaposlitvi morata biti sklenjeni v pisni obliki. Izogibajte se tipiziranih obrazcev pogodb, saj niso prilagojeni potrebam in zahtevam Vašega podjetja. V podjetju Replika svetujemo, da za sklenitev pogodb o zaposlitvi z delavci, ki naj bi Vašemu podjetju prinesli dodano vrednost, najamete pravnega strokovnjaka. Vsebina pogodbe o zaposlitvi je pomembna, saj poleg zahtev, ki jih glede vsebine določa zakon, lahko z njo določite tudi tiste, ki so pomembne za Vas. To je predvsem jasno začrtan delokrog delavčevih obveznosti in odgovornosti, varstvo poslovnih skrivnosti, način plačila v povezavi z dodano vrednostjo (nagrajevanje delavca), možnosti delavčevega napredovanja, izobraževanja, opravljanja nadur, razporeditve delovnega časa itd.

Pri sklenitvi individualne ali redne pogodbe o zaposlitvi Vam lahko pomagajo naši pravni strokovnjaki.

Za več informacij pišite na info@replika.si ali pokličite +386 (0)1 422 88 77.

Accounting video

video predstavitev

» Promo video teaser

Odličnost skupine Replika
Skupino Replika odlikujejo strokovni kadri, znanje, visoka kakovost dela in velika odzivnost.

Računovodstvo
EEPA Winner
SKIS
Horizon 2020 tools

računovodja odgovarja
o računovodstvu

Če želite nasvet, finančno svetovanje, imate vprašanje,
komentar itd., nam pišite na računovodja računovodstva Replika.

Računovodske informacije

 • DDV zavezanec

  Dober računovodski servis skrbi za pravilno obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost (DDV) za Vaše podjetje.

 • Računovodski izkazi

  Priprava računovodskih izkazov podjetja ni samo zakonska obveznost podjetja. Računovodstvo Replika Vam pojasni, kako lahko te izkaze uporabite za izboljšanje lastnega poslovanja ali za preverjanje poslovnega partnerja.

 • Regres in letni dopust

  V računovodskem servisu Replika poznamo odgovore na vprašanja povezana s obveznostmi delodajalca glede regresa in letnega dopusta.

 • (Ne)priznani odhodki

  Pravilno vodenje računovodstva in poslovnih knjig zagotavljajo le kakovostno opravljene računovodske storitve z davčnim svetovanjem.

 • 13. plača in božičnica

  V računovodskem servisu Replika Vas usmerjamo in Vam svetujemo pri izplačilih 13. plače in božičnice.

 • Tristranski posli

  Ne veste kako bi obračunali DDV pri tristranskih poslih? V računovodskem servisu Replika Vam lahko svetujemo kako.

 • Najpogostejša opravila v računovodstvu za podjetja (MSP)

  Družbi za računovodstvo in knjigovodstvo Replika lahko zaupate, da bo za Vaše podjetje (MSP) popolno, strokovno in ažurno opravila vsa najpogostejša računovodska opravila.

 • Pretok denarja v gospodinjstvo

  V računovodstvu Replika svetujemo pri možnostih pretoka denarja iz podjetja v gospodinjstvo.

 • Identifikacija za DDV

  V računovodstvu in knjigovodstvu Replika Vam pripravimo tudi dokumentacijo potrebno za namen identifikacije za DDV in za Vas izpolnimo potrebne obrazce.

1/3

Nepovratna sredstva EU, zastopanje podjetij, optimizacija poslovanja in vodenje projektov

Replika PRO

idejni inženiring, projekti, raziskave in optimizacija, d.o.o.

Izobraževanje, investicijski projekti, naložbe v nepremičnine in javne dražbe nepremičnin

Replika Invest

znanje za investicije d.o.o.

Replika Remote - uporabljamo programsko opremo
OpPIS in Pantheon ter dokumentni sistem EBA.

Naj računovodski servis 2012
EFQM award
Certificiran računovodski servis
 
Standard računovodskih storitev
Replika accounting
EFQM
European business award
EFQM
EFQM
EU skladi