T: +386 (0)1 422 88 77, G: +386 (0)41 710 954, F: +386 (0)1 256 49 25, E: info@replika.si, www.replika.si

RAČUNOVODSKI SERVIS - RAČUNOVODSTVO - RAČUNOVODSKE STORITVE - DAVČNO SVETOVANJE - RAČUNOVODJA - LJUBLJANA

računovodstvo za tujce Accounting and bookkeeping Buchhaltung und bilanzierung БУХГАЛТЕРСКИЕ Računovodstvo RAČUNOVODSTVENE USLUGE Сметководствени услуги SERVIZI DI CONTABILITÀ Accounting services

Zakaj je varovanje poslovne skrivnosti pomembno?

Misli, a dopuščaj tudi drugim, da mislijo.

Med poslovno skrivnost običajno sodijo podatki o tehničnih, poslovnih in drugih znanjih (know how), o poslovnih partnerjih, o pridobljenih licencah in franšizah, o strankah, o sklenjenih pogodbah, o načinih poslovanja itd., lahko pa mednje sodijo tudi podatki o zaposlenih, o osebnih dohodkih, o sklenjenih pogodbah o zaposlitvi, pogodbah o delu ali avtorskih pogodbah, o internih aktih itd.

Primarno se za poslovno skrivnost štejejo podatki, za katere tako določi družba s pisnim sklepom. Ne glede na to se za poslovno skrivnost že na podlagi Zakona o gospodarskih družbah štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. Omejitev v zvezi z določitvijo poslovne skrivnosti praktično ni; z eno izjemo, da se za poslovno skrivnost ne morejo šteti podatki, ki so po zakonu javni (npr. lastništvo družbe, ustanovitveni kapital, letna poročila itd.) ali podatki o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev.

Družba s pisnim sklepom določi vsebino poslovne skrivnosti, način varovanja poslovne skrivnosti in odgovornost oseb, ki jo morajo varovati. Podatke, ki so poslovna skrivnost družbe, morajo varovati tudi osebe zunaj družbe, če so vedele ali če bi glede na naravo podatka morale vedeti, da je podatek poslovna skrivnost.

V pogodbe z zunanjimi sodelavci je zato smotrno vključiti klavzule o varstvu poslovne skrivnosti ali z njimi skleniti posebne pogodbe o nerazkritju podatkov (non-disclosure agreement –NDA), ki pomenijo poslovno skrivnost. Take pogodbe običajno vsebujejo naslednje elemente:
- jasno opredelitev podatkov, ki štejejo za poslovno skrivnost,
- izjeme od varstva poslovne skrivnosti,
- obveznosti zavezanih strank, vključno z ustreznimi klavzulami za zaščito družbe,
- časovno veljavnost v pogodbi določenih obveznosti in
- druge specialne sestavine vezane na posamično pogodbo.

Zavedati se morate, da s sprejemom ustreznega  sklepa o varovanju poslovne skrivnosti oziroma s sklenitvijo ustrezne pogodbe lahko preprečite izdajo poslovne skrivnosti ali v primeru kršitve le-te vsaj ukrepate proti kršitelju. S tem pa si zagotovite, da Vaša posebna znanja, ki pomenijo Vašo konkurenčno prednost, ostanejo poslovna skrivnost in Vi ohranite prednost na trgu.

Za več informacij ter za pripravo sklepa ali pogodbe (pogodbene klavzule) o varstvu poslovne skrivnosti se lahko obrnete na podjetje Replika, računovodstvo in davčno svetovanje, d. o. o.

Pišite na info@replika.si ali pokličite +386 (0)1 422 88 77.

Accounting video

video predstavitev

» Promo video teaser

Odličnost skupine Replika
Skupino Replika odlikujejo strokovni kadri, znanje, visoka kakovost dela in velika odzivnost.

Računovodstvo
EEPA Winner
SKIS
Horizon 2020 tools

računovodja odgovarja
o računovodstvu

Če želite nasvet, finančno svetovanje, imate vprašanje,
komentar itd., nam pišite na računovodja računovodstva Replika.

Računovodske informacije

 • DDV zavezanec

  Dober računovodski servis skrbi za pravilno obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost (DDV) za Vaše podjetje.

 • Računovodski izkazi

  Priprava računovodskih izkazov podjetja ni samo zakonska obveznost podjetja. Računovodstvo Replika Vam pojasni, kako lahko te izkaze uporabite za izboljšanje lastnega poslovanja ali za preverjanje poslovnega partnerja.

 • Regres in letni dopust

  V računovodskem servisu Replika poznamo odgovore na vprašanja povezana s obveznostmi delodajalca glede regresa in letnega dopusta.

 • (Ne)priznani odhodki

  Pravilno vodenje računovodstva in poslovnih knjig zagotavljajo le kakovostno opravljene računovodske storitve z davčnim svetovanjem.

 • 13. plača in božičnica

  V računovodskem servisu Replika Vas usmerjamo in Vam svetujemo pri izplačilih 13. plače in božičnice.

 • Tristranski posli

  Ne veste kako bi obračunali DDV pri tristranskih poslih? V računovodskem servisu Replika Vam lahko svetujemo kako.

 • Najpogostejša opravila v računovodstvu za podjetja (MSP)

  Družbi za računovodstvo in knjigovodstvo Replika lahko zaupate, da bo za Vaše podjetje (MSP) popolno, strokovno in ažurno opravila vsa najpogostejša računovodska opravila.

 • Pretok denarja v gospodinjstvo

  V računovodstvu Replika svetujemo pri možnostih pretoka denarja iz podjetja v gospodinjstvo.

 • Identifikacija za DDV

  V računovodstvu in knjigovodstvu Replika Vam pripravimo tudi dokumentacijo potrebno za namen identifikacije za DDV in za Vas izpolnimo potrebne obrazce.

1/3

Nepovratna sredstva EU, zastopanje podjetij, optimizacija poslovanja in vodenje projektov

Replika PRO

idejni inženiring, projekti, raziskave in optimizacija, d.o.o.

Izobraževanje, investicijski projekti, naložbe v nepremičnine in javne dražbe nepremičnin

Replika Invest

znanje za investicije d.o.o.

Replika Remote - uporabljamo programsko opremo
OpPIS in Pantheon ter dokumentni sistem EBA.

Naj računovodski servis 2012
EFQM award
Certificiran računovodski servis
 
Standard računovodskih storitev
Replika accounting
EFQM
European business award
EFQM
EFQM
EU skladi