T: +386 (0)1 422 88 77, G: +386 (0)41 710 954, F: +386 (0)1 256 49 25, E: info@replika.si, www.replika.si

RAČUNOVODSKI SERVIS - RAČUNOVODSTVO - RAČUNOVODSKE STORITVE - DAVČNO SVETOVANJE - RAČUNOVODJA - LJUBLJANA

računovodstvo za tujce Accounting and bookkeeping Buchhaltung und bilanzierung БУХГАЛТЕРСКИЕ Računovodstvo RAČUNOVODSTVENE USLUGE Сметководствени услуги SERVIZI DI CONTABILITÀ Accounting services

Kaj je pomembno, ko ustanavljamo podjetje?

Edina stalnica je sprememba.

Ustanovitev podjetja danes ni več časovno obsežna operacija in posameznik, ki najame ustrezno usposobljenega svetovalca lahko podjetje ustanovi zelo hitro. Pogosto pa se pred ustanovitvijo podjetja zanemari zelo pomembna pravno-poslovna vprašanja, ki lahko v bodoče ključno vplivajo na uspešnost poslovanja, in sicer na:

 • odločitev, v kateri izmed zakonsko določenih pravnih oblik želimo podjetje ustanoviti in
 • v primeru večosebnih osebnih ali kapitalski družb sklenitev družbene pogodbe, ki bo ustrezno začrtala cilje poslovanja in uredila odnose med družbeniki na način, ki bo v bodoče preprečil morebitne spore.

Za samostojni začetek poslovne dejavnosti fizičnim osebam največkrat priporočamo registracijo samostojnega podjetnika posameznika (s. p.) ali ustanovitev enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.). Odločitev o izbiri pravno-organizacijske oblike opravimo po temeljitem posvetu s stranko, glede na njene cilje in finančne zmožnosti ter iz tega izhajajoče davčne in finančne učinke, ki jih nudi posamezna oblika poslovanja. Za posameznike je največkrat odločilnega pomena, da je za ustanovitev d. o. o. potrebnih 7.500 evrov osnovnega kapitala in da družbenik ni odgovoren za dolgove družbe z vsem svojim premoženjem, ampak le s svojim vložkom, ter na drugi strani, da za registracijo s. p. ni potreben ustanovni kapital, vendar pa je podjetnik odgovoren za dolgove z vsem svojim premoženjem.

Registracijo s. p. in ustanovitev enostavne enoosebne d. o. o. lahko opravimo tudi preko e-VEM točke ali fizične VEM točke.

Več osebam za skupen začetek opravljanja poslovne dejavnosti največkrat priporočamo ustanovitev večosebne družbe z omejeno odgovornostjo. Vendar pa je v posameznih primerih lahko primernejša drugačna pravno organizacijska oblika (na primer za večje investicijske projekte delniška družba ali za ureditev odnosa dveh oseb, od katerih ena prispeva finančni vložek, druga pa znanje, komanditna družba). V vsakem primeru je najpomembnejši del ustanovitvenega procesa sklenitev družbene pogodbe. Strankam svetujemo, da pogodbo sklenejo v notarskem zapisu, in sicer na podlagi dogovora z našim pravnim strokovnjakom. Le tako lahko družbeniki medsebojna razmerja uredijo na način, ki bo v bodoče omogočal dosego ciljev in se bo izognil morebitnim sporom. Naslednji ključni korak po ustanovitvi večosebne d. o. o. je imenovanje direktorja in morebitnih prokuristov ter sklenitev individualnih pogodb o zaposlitvi ter seveda najem računovodskega servisa, ki zagotavlja tudi davčno svetovanje. To so osnove za dober začetek poslovanja, ki jih podjetniki v množici številnih informacij spregledajo!

Za več informacij se obrnite na podjetje Replika. Pišite na info@replika.si ali pokličite +386 (0)1 422 88 77.

Accounting video

video predstavitev

» Promo video teaser

Odličnost skupine Replika
Skupino Replika odlikujejo strokovni kadri, znanje, visoka kakovost dela in velika odzivnost.

Računovodstvo
EEPA Winner
SKIS
Horizon 2020 tools

računovodja odgovarja
o računovodstvu

Če želite nasvet, finančno svetovanje, imate vprašanje,
komentar itd., nam pišite na računovodja računovodstva Replika.

Računovodske informacije

 • DDV zavezanec

  Dober računovodski servis skrbi za pravilno obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost (DDV) za Vaše podjetje.

 • Računovodski izkazi

  Priprava računovodskih izkazov podjetja ni samo zakonska obveznost podjetja. Računovodstvo Replika Vam pojasni, kako lahko te izkaze uporabite za izboljšanje lastnega poslovanja ali za preverjanje poslovnega partnerja.

 • Regres in letni dopust

  V računovodskem servisu Replika poznamo odgovore na vprašanja povezana s obveznostmi delodajalca glede regresa in letnega dopusta.

 • (Ne)priznani odhodki

  Pravilno vodenje računovodstva in poslovnih knjig zagotavljajo le kakovostno opravljene računovodske storitve z davčnim svetovanjem.

 • 13. plača in božičnica

  V računovodskem servisu Replika Vas usmerjamo in Vam svetujemo pri izplačilih 13. plače in božičnice.

 • Tristranski posli

  Ne veste kako bi obračunali DDV pri tristranskih poslih? V računovodskem servisu Replika Vam lahko svetujemo kako.

 • Najpogostejša opravila v računovodstvu za podjetja (MSP)

  Družbi za računovodstvo in knjigovodstvo Replika lahko zaupate, da bo za Vaše podjetje (MSP) popolno, strokovno in ažurno opravila vsa najpogostejša računovodska opravila.

 • Pretok denarja v gospodinjstvo

  V računovodstvu Replika svetujemo pri možnostih pretoka denarja iz podjetja v gospodinjstvo.

 • Identifikacija za DDV

  V računovodstvu in knjigovodstvu Replika Vam pripravimo tudi dokumentacijo potrebno za namen identifikacije za DDV in za Vas izpolnimo potrebne obrazce.

1/3

Nepovratna sredstva EU, zastopanje podjetij, optimizacija poslovanja in vodenje projektov

Replika PRO

idejni inženiring, projekti, raziskave in optimizacija, d.o.o.

Izobraževanje, investicijski projekti, naložbe v nepremičnine in javne dražbe nepremičnin

Replika Invest

znanje za investicije d.o.o.

Replika Remote - uporabljamo programsko opremo
OpPIS in Pantheon ter dokumentni sistem EBA.

Naj računovodski servis 2012
EFQM award
Certificiran računovodski servis
 
Standard računovodskih storitev
Replika accounting
EFQM
European business award
EFQM
EFQM
EU skladi