T: +386 (0)1 422 88 77, G: +386 (0)41 710 954, F: +386 (0)1 256 49 25, E: info@replika.si, www.replika.si

RAČUNOVODSKI SERVIS - RAČUNOVODSTVO - RAČUNOVODSKE STORITVE - DAVČNO SVETOVANJE - RAČUNOVODJA - LJUBLJANA

računovodstvo za tujce Accounting and bookkeeping Buchhaltung und bilanzierung БУХГАЛТЕРСКИЕ Računovodstvo RAČUNOVODSTVENE USLUGE Сметководствени услуги SERVIZI DI CONTABILITÀ Accounting services

Davčne olajšave in dobiček podjetja

Edina stalnica je sprememba.

Davčne olajšave so ključna priložnost podjetja za zmanjšanje davčne osnove za davek od dobička (dohodka pravnih oseb) in s tem priložnost za najboljšo zakonito možnost davčne optimizacije ter maksimiranje neto dobička podjetja. Davčne olajšave država določa z namenom spodbujanja podjetij k določenim aktivnostim zaradi doseganja makroekonomskih gospodarskih ali drugih učinkov. Zato je prilagoditev poslovanja s ciljem izkoriščanja davčnih olajšav povsem zakonito, če ne že želeno ravnanje vsakega podjetja. Davčne olajšave niso stalne in se spreminjajo skladno z vsakokratno gospodarsko, finančno in socialno politiko države. Zato mora podjetje že v začetku poslovnega leta načrtovati svoje poslovanje tako, da bo lahko ob koncu poslovnega leta izkoristilo kar največ možnih davčnih olajšav.

Davčne olajšave, ki jih omogoča trenutna davčna zakonodaja so:

1) Davčna olajšava za vlaganje v raziskave in razvoj (R&R)
Podjetje lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj (R&R). Podjetje lahko uveljavlja še dodatno zmanjšanje davčne osnove  (regijska olajšava), če ima sedež in opravlja svojo dejavnost na področjih države, ki imajo bruto domači proizvod na prebivalca nižji od poprečja države. Neizkoriščen del te davčne olajšave v davčnem obdobju lahko podjetje uveljavlja in si s tem zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih davčnih obdobjih. Naši davčni svetovalci Vam lahko pojasnijo, kaj se lahko šteje za vlaganje v R & R, in Vam svetujejo pri pripravi ustrezne dokumentacije. Podjetje mora namreč vlaganja v R & R opredeliti v poslovnem načrtu ali posebnem razvojnem projektu oziroma programu.
 
2) Davčna olajšava za investiranje
Podjetje lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini določenega odstotka investiranega zneska v opremo in v neopredmetena sredstva. Neizkoriščen del te davčne olajšave v davčnem obdobju lahko podjetje uveljavlja in si s tem zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih davčnih obdobjih.

3) Davčna olajšava za zaposlovanje
Podjetje lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove, če na novo zaposli delavca, ki izpolnjuje z zakonom določene pogoje. Podjetje ga mora zaposliti za nedoločen čas na podlagi pogodbe o zaposlitvi in hkrati povečati skupno število zaposlenih delavcev v davčnem obdobju, v katerem na novo zaposli delavca. Olajšava se lahko uveljavlja le določeno obdobje zaposlitve.

4) Druge davčne olajšave:

 • za zaposlovanje invalidov,
 • za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju,
 • za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje,
 • za donacije.

Če potrebujete strokovni davčni nasvet, kako do uveljavitve davčnih olajšav, se obrnite na družbo za davčno svetovanje Replika, d. o. o.. Za več informacij pišite na info@replika.si ali pokličite +386 (0)1 422 88 77.

Accounting video

video predstavitev

» Promo video teaser

Odličnost skupine Replika
Skupino Replika odlikujejo strokovni kadri, znanje, visoka kakovost dela in velika odzivnost.

Računovodstvo
EEPA Winner
SKIS
Horizon 2020 tools

računovodja odgovarja
o računovodstvu

Če želite nasvet, finančno svetovanje, imate vprašanje,
komentar itd., nam pišite na računovodja računovodstva Replika.

Računovodske informacije

 • DDV zavezanec

  Dober računovodski servis skrbi za pravilno obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost (DDV) za Vaše podjetje.

 • Računovodski izkazi

  Priprava računovodskih izkazov podjetja ni samo zakonska obveznost podjetja. Računovodstvo Replika Vam pojasni, kako lahko te izkaze uporabite za izboljšanje lastnega poslovanja ali za preverjanje poslovnega partnerja.

 • Regres in letni dopust

  V računovodskem servisu Replika poznamo odgovore na vprašanja povezana s obveznostmi delodajalca glede regresa in letnega dopusta.

 • (Ne)priznani odhodki

  Pravilno vodenje računovodstva in poslovnih knjig zagotavljajo le kakovostno opravljene računovodske storitve z davčnim svetovanjem.

 • 13. plača in božičnica

  V računovodskem servisu Replika Vas usmerjamo in Vam svetujemo pri izplačilih 13. plače in božičnice.

 • Tristranski posli

  Ne veste kako bi obračunali DDV pri tristranskih poslih? V računovodskem servisu Replika Vam lahko svetujemo kako.

 • Najpogostejša opravila v računovodstvu za podjetja (MSP)

  Družbi za računovodstvo in knjigovodstvo Replika lahko zaupate, da bo za Vaše podjetje (MSP) popolno, strokovno in ažurno opravila vsa najpogostejša računovodska opravila.

 • Pretok denarja v gospodinjstvo

  V računovodstvu Replika svetujemo pri možnostih pretoka denarja iz podjetja v gospodinjstvo.

 • Identifikacija za DDV

  V računovodstvu in knjigovodstvu Replika Vam pripravimo tudi dokumentacijo potrebno za namen identifikacije za DDV in za Vas izpolnimo potrebne obrazce.

1/3

Nepovratna sredstva EU, zastopanje podjetij, optimizacija poslovanja in vodenje projektov

Replika PRO

idejni inženiring, projekti, raziskave in optimizacija, d.o.o.

Izobraževanje, investicijski projekti, naložbe v nepremičnine in javne dražbe nepremičnin

Replika Invest

znanje za investicije d.o.o.

Replika Remote - uporabljamo programsko opremo
OpPIS in Pantheon ter dokumentni sistem EBA.

Naj računovodski servis 2012
EFQM award
Certificiran računovodski servis
 
Standard računovodskih storitev
Replika accounting
EFQM
European business award
EFQM
EFQM
EU skladi